Dây Guitar 5M Chữ L - PVC + Nylon Braid / Jack Liton Gold Chuyên Dụng

260.000₫ 285.000₫ Còn hàng

DÂY GUITAR 5M L / JACK LITON x 6.3mm x 2 

 

PVC + Nylon Braid - Dây OFC chất liệu mềm

 

Giấy Bạc chóng nhiễu

 

FCC RoHS

 

Đơn vị: Sợi 5M

 

Chiều dài yêu cầu:

1 m, 1.5 m, 2 m, 2.5 m, 3 m, 5 m, 7 m, 10 m vv tùy chọn: 0989352517

alt

Dây guitar cao cấp Jack Liton RX, loại tốt nhất, nặng, bám kết tốt cho Guitar Chuyên Dụng

Lake màu gold sáng

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây