N-97B Công nghệ beyerdynamic Đức

260.000₫
Còn hàng

N-97B

Nhập khẩu. Công nghệ beyerdynamic Đức

Loại đầu micro cấu trúc Monomer chuyên hát, khuyết đại tiếng nói rõ, đặc biệt karaoke KTV, rất ăn effect, khả năng khuyết đại tiếng hát mạnh.

Tiếng mạnh

Dải tần thu rộng

alt

N-97B

Nhập khẩu. Công nghệ beyerdynamic Đức

Loại đầu micro cấu trúc Monomer chuyên hát, khuyết đại tiếng nói rõ, đặc biệt karaoke KTV, rất ăn effect, khả năng khuyết đại tiếng hát mạnh.

Tiếng mạnh

Dải tần thu rộng

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây