Rắc chuyển Canon đực (XRL male) ra bông sen RCA

45.000₫
Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
alt

Loại này được sử dụng phổ biến chuyển đầu 3 chân thành Jack AV-RCA cắm được nhiều loại thiết bị

Loại canon XRL Đực (male) cái chuyển thành bông sen RCA cái

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây