Cặp Dây Canon Đực ra 6ly

170.000₫
Còn hàng

Cặp Dây Canon Đực XRL Female to ra 6.3mm Jack 3m, cao cấp
Dây dài 1.2M

Dùng kết nối soundcard và chơi nhạc cụ.

Dây Mềm có lớp bạc chóng nhiễu

Đặt hàng theo số mét: 5 m 6 m 7.6 m 10 m 15 m 20 m 100m

Số điện thoại: 0989352517

 

alt

Cặp Dây Canon Đực XRL Female to ra 6.3mm Jack 3m, cao cấp

Dây dài 1.2M

Dùng kết nối soundcard và chơi nhạc cụ.

Dây Mềm có lớp bạc chóng nhiễu

Đặt hàng theo số mét: 5 m 6 m 7.6 m 10 m 15 m 20 m 100m

Số điện thoại: 0989352517

 

 

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây

Sản phẩm cùng loại

10M - Dây 3.5 li ra 2 đầu 6.5 li - 38%

10M - Dây 3.5 li ra 2 đầu 6.5 li

214.000₫  347.000₫
Ugreen 1,5M  Rắc 3mm ra 2 đầu bông sen - 19%
Canon Đực & 6li x 10M - Cable TS/F-XRL - 34%