Dây Balance XRL Jack Lidge Trắng, Chân Đồng - 1.2M

95.000₫
Còn hàng

Dây 2 Đầy Canon XRL

Jack Lidge trắng, chân đồng l

Dây mềm, lõi dây 

DIY Đại Thiên Ân

alt

Dây 2 Đầy Canon XRL

Jack Lidge trắng, chân đồng l

Dây mềm, lõi dây 

Dây màu đen

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây