3M Dây stereo 6.3mm ra hai đầu 6.3mm Mono

137.000₫
Còn hàng

2 Đầu 6.3mm mono & 1 Đầu Stereo

Dây kết nối Stereo ra 2 6li

Dài 3M

alt

2 Đầu 6.3mm mono & 1 Đầu Stereo

Dây kết nối Stereo 

Dài 3M

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây