MIXER2

YAMAHA MG-12XU

12.996.000₫
BEHRINGER X32 Full (còn hàng..!) - 10%

BEHRINGER X32 Full (còn hàng..!)

65.412.000₫  72.680.000₫

YAMAHA MGP-24X

44.932.000₫

ROLAND GO MIXER

2.710.000₫

YAMAHA MG-16XU

18.753.000₫

Allen & Heath QU-32

88.377.100₫

Allen & Heath QU-24

74.300.000₫

Allen & Heath QU-16

56.890.000₫

Soundcraft EPM-12

9.720.000₫

Soundcraft EPM-8

7.200.000₫

Soundcraft EPM-6

6.670.000₫
Soundcraft Notepad-12Fx - 15%

Soundcraft Notepad-12Fx

5.015.000₫  5.900.000₫

Soundcraft Ui16

15.900.000₫
Behringer QX-2442 USB - 10%

Behringer QX-2442 USB

9.200.000₫  10.274.000₫

Behringer 802 USB

3.048.000₫

BEHRINGER SX3242FX

19.870.000₫

YAMAHA MGP-32X

53.340.000₫

Yamaha MG16X CV

17.820.000₫

Soundcraft EFX-8

11.320.000₫

BOSA MF10

7.590.000₫
Peavey PV10-USB (Echo Cực Hay) - 11%

Peavey PV10-USB (Echo Cực Hay)

3.200.000₫  3.600.000₫
ELECTRO HOUSE XA-12PRO - Dual Effects Cực Hay - 16%
Lọc