Rắc chuyển Canon Cái (XRL Female) ra bông sen RCA đầu cái

35.000₫ 59.000₫ Còn hàng
Mô tả đang cập nhật
alt

Loại này được sử dụng phổ biến chuyển đầu 3 chân thành Jack AV-RCA cắm được nhiều loại thiết bị, vang số, thiết bị âm thanh

Loại canon XRL cái (female) cái chuyển thành bông sen RCA đầu cái

 

 

Nội dung tùy chỉnh viết ở đây